Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Hương NCS, Khoa Ngôn ngữ, ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

  • S. 1+2 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Liên kết logic trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống