Chi tiết về Tác giả

Dân, Nguyễn Đức Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống