Chi tiết về Tác giả

Lan, Ngô Hương Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

  • S. 10 (2013) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Cách sử dụng lời từ chối trong tiếng Nhật của sinh viên Nhật Bản
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống