Chi tiết về Tác giả

HOÀNG LINH, NGUYỄN

  • S. 5 (2016) - BÀI BÁO
    Vài nét về sự tương đồng trong ẩn dụ từ vựng có thành tố phụ là từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống