Chi tiết về Tác giả

HOÀNG ANH, NGUYỄN

  • S. 10 (2015) - BÀI BÁO
    Phân tích lỗi sai về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc từ góc độ so sánh đối chiếu
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2015) - NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
    Phong cách từ Hán Việt và việc sử dụng chúng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống