Chi tiết về Tác giả

HẢI HÀ, NGUYỄN

  • S. 7 (2015) - BÀI BÁO
    Các lỗi thường gặp trong bài dịch của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp tại Khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2015) - BÀI BÁO
    Dùng games trong lớp học từ vựng nhằm tăng hứng thú và khả năng nhớ từ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống