Chi tiết về Tác giả

DƯƠNG NGUYÊN TRINH, NGUYỄN

  • S. 11 (2015) - BÀI BÁO
    Tính ứng dụng của phương pháp đọc theo văn bản thu âm cấp độ B1 trong việc hỗ trợ học luyện âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống