Chi tiết về Tác giả

Lâm, Mông ĐHXH & NV, ĐHQGHN

  • S. 4 (2010) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Ý nghĩa biểu trưng của tính từ màu sắc cơ bản nhất trong tiếng Việt và tiếng Hán
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống