Chi tiết về Tác giả

Bình, Lê Thị Thu Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá

  • S. 5 (2012) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Cách sử dụng từ xưng hô của người dân vùng ven biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá (Qua hội thoại mua-bán tại các chợ)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống