Chi tiết về Tác giả

Minh, Hoàng Tuyết

  • S. 9 (2014) - BÀI BÁO
    NÉT VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG THÀNH NGỮ SO SÁNH NGANG BẰNG TIẾNG ANH (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống