Chi tiết về Tác giả

NGỌC MAI KHA, HUỲNH

  • S. 11 (2015) - BÀI BÁO
    Ẩn dụ ý niệm "Phụ nữ là hoa" trong truyện Kiều của Nguyễn Du, đối chiếu với bản dịch của Michael Counsell
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống