Chi tiết về Tác giả

HOÀI THU, HOÀNG

  • S. 1 (2016) - NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
    Nghĩa biểu trưng của các con số "chín" "mười" trong thành ngữ, tục ngữ Thái
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống