Chi tiết về Tác giả

DĨ ĐÌNH, HOÀNG

  • S. 9 (2015) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn "Vũ điệu địa ngục"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống