Chi tiết về Tác giả

Hải, Cao Xuân Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá

  • S. 10 (2013) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống