Chi tiết về Tác giả

Hảo, Cao Thị Đại học Sư phạm Thái Nguyên

  • S. 12 (2012) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Ngôn ngữ người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Bá Ngọc và Phạm Duy Tốn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống