Chi tiết về Tác giả

Dung, Đỗ Thị Xuân Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

  • S. 12 (2011) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Thiết kế khoá học tiếng Anh chuyên ngành dựa trên kết quả phân tích nhu cầu người học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống