S. 4 (2013)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Từ ngữ chỉ thực vật trong các phương ngữ tiếng Việt xét về mặt âm và nghĩa Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lệ, Lê Hồng Nhiên 1-8
Tìm hiểu thêm về phân tích diễn ngôn Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hải 9-15

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Hiện tượng danh hoá tính từ trong tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Ngoan 16-19
So sánh ẩn dụ của từ "mắt" trong tiếng Hán và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Anh 20-25

Ngôn ngữ và văn hóa

Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá tới việc học tiếng Anh của người Việt: tính chủ quan, tính khách quan Tóm tắt PDF
Phương Thị Thanh Huyền 26-29
Tổ chức đề ngữ trong một ngôn bản tường thuật bóng đá trực tiếp trên truyền hình Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Vân 30-36, 29

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Liên kết văn bản trong truyện cười hiện đại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Kim Phượng, Nguyễn Thị Minh Hà 37-43
Hành vi hỏi-than trách trong ca dao với văn hoá ứng xử của người Việt Tóm tắt PDF
Hà Thị Hồng Mai 44-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống