S. 3 (2013)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Từ tín hiệu ngôn ngữ đến tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương Tóm tắt PDF
Bùi Minh Toán 1-11
Vai trò thể hiện chức năng liên giao của các biểu thức đồng sở chỉ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Quyên 12-16
Về các phiên âm chính [ɔ] và [o] trong tiếng địa phương Nghệ Tĩnh (Qua khảo sát cư dân thành phố Vinh và các vùng lân cận khác) Tóm tắt PDF
Phan Xuân Phồn 17-19

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Đặc trưng của động từ tình thái tri nhận không thực hữu trong tiếng Anh Tóm tắt PDF
Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang 20-27
Vai trò của thán từ trong giao tiếp (trên cứ liệu tiếng Hán và tiếng Việt) Tóm tắt PDF
Đỗ Thu Lan 28-32

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương 33-36, 48
Hành động trần thuật kể qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yến 37-42
Một số quan niệm về ngôn ngữ thơ Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Hà 43-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống