S. 10 (2012)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Phụ âm đầu "x" với diễn biến của những tổ hợp phụ âm tiền thân Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Thắng 1-10
Các cặp từ "bây-mầy", "chị-chế", "anh-hia" trong xưng hô của người miền Tây Nam Bộ Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Mai 11-15
Vai trò của lời chào hỏi trong văn hoá giao tiếp của người Việt Tóm tắt PDF
Mai Thị Hảo Yến, Lê Thị Hương 16-19

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Lớp động từ tình thái trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mĩ Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Hùng 20-29
Ngữ điệu lên trong tiếng Anh ở người Hà Nội và cách thể hiện tương đương trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Kỷ 30-37

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Từ "cho" trong giao tiếp mua bán của người Tày-Nùng với người Kinh ở các chợ Lạng Sơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàn 38-43

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Chất trữ tình của những khái niệm ngôn ngữ học Tóm tắt PDF
Mai Ngọc Chừ, Phạm Thị Thành 44-45

Diễn đàn và khuyến nghị

Về một tên làng: Hoang vu nhưng tốt lành Tóm tắt
Lê Hoài Thao 46-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống