S. 1+2 (2012)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Một số kiểu chơi chữ trong tiếng Việt hiện nay (Nowadays Vietnamese pun) Tóm tắt PDF
Lê Bá Miên 2-7
Về một số từ Hán Việt hay bị phê phán dùng sai (THE MISUSE OF SOME SINO - VIETNAMESE) Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Tuyên 8-12
Hàm nghĩa văn hoá của hai từ "Nam", "Bắc" trong ngôn ngữ văn học Trung đại Việt Nam (THE CULTURAL MEANING OF NORTH AND SOUTH IN THE LANGUAGE OF VIETNAMESE MEDIEVAL LITERATURE) Tóm tắt PDF
Võ Minh Hải 13-22

NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum (TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL TO THE SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LARGE HETEROGENEOUS CLASSESAT KONTUM JUNIOR COLLEGE OF PEDAGOGY) Tóm tắt PDF
Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Thu Hoài 23-29

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Bước đầu so sánh câu điều kiện giả định trong tiếng Anh với tiếng Việt (AN INITIAL CONTRASTIVE ANALYSIS OF subjunctive CONDITIONALS IN ENGLISH AND IN VIETNAMESE) Tóm tắt PDF
Lại Thị Phương Thảo 29-36
Đặc điểm ngôn ngữ trong quảng cáo sản phẩm dành cho trẻ em (LINGUISTIC FEATURES IN ADVERTISEMENTS OF PRODUCTS FOR CHILDREN) Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hiền 36-41
So sánh vị trí trạng từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (COMPARING THE POSITION OF ENGLISH ADVERB WITH THE POSITION OF VIETNAMESE ADVERB) Tóm tắt PDF
Võ Tú Phương 41-52

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Hựu Tóm tắt PDF
Ngô Thu Thuỷ, Nguyễn Như Trang 52-59
Đối thoại tự thú trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đông 59-64
Các trường từ vựng có nghĩa đối lập trong tuyển tập Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Tóm tắt PDF
Lê Thanh Huyền 65-73
Vị trí của từ láy âm trong thơ tình Xuân Diệu Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Huấn, Đặng Thị Lành 74-81

Ngôn ngữ và văn hóa

Mối quan hệ giữa trầu cau và vợ chồng trong văn học Tóm tắt PDF
Triều Nguyên 82-84, 22-23
Ngày tết bàn thêm về chuyện ăn qua tục ngữ, ca dao Tóm tắt PDF
Lê Xuân 85-86
Cách xưng hô trong gia đình người Thanh Hoá Tóm tắt PDF
Lê Thị Vân 87-91

Diễn đàn và khuyến nghị

Vết của những viên ngọc Tóm tắt PDF
Trầm Thanh Tuấn 92-95
Bàn về một chú giải Truyện Kiều Tóm tắt PDF
Phạm Thuận Thành 96, 95


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống