Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 12 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005" - một công trình nghiên cứu ngữ nghĩa học giá trị

HÀ QUANG NĂNG

Tóm tắt


    Bài viết giới thiệu cuốn sách "Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005" do GS. TS, Nhà giáo Nhân dân Lê Quang Thiêm biên soạn. Đây được đánh giá là một công trình Việt ngữ học đầu tiên nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nhất về sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt trên quan điểm đồng đại, vận dụng phương pháp lịch sử so sánh, phương pháp phân tích cấu trúc - hệ thống, phương pháp phân tích thành tố và phương pháp nghiên cứu trường hợp trong tất cả các khâu khảo sát, thẩm định ngữ liệu, phân tích, đánh giá kết quả.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống