Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ TRĂNG TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ: NHÌN TỪ LÍ THUYẾT KẾT TRỊ THE WORD "MOON" IN HAN MAC TU'S

Lê Thị Lan Anh, Trần Anh Nga

Tóm tắt


Với Hàn Mặc Tử, mọi sự  vật tự  nhiên đều có khả  năng “chạm thấu từng tế  bào” của tâm hồn  và  đánh  thức  “nhiều  điều  như  đã  quen trong đời”. Hàn  ở  với thế  gian  8 năm và có 5 năm  sống  cùng  với  căn   bệnh  phong  lúc  bấy giờ  được coi là một trong tứ  chứng nan y. Nỗi đau  về  thể  xác   không  đau  đớn  bằng  nỗi  đau tinh thần. Cô đơn,  lạnh  lẽo đến  tận cùng,  khi không  thể  chia  sẻ  cùng  người,  thi  sĩ  chia  sẻ cùng  thiên  nhiên.  Trăng  đã  trở  thành  những người bạn tri âm tri kỉ   của  người, là hóa thân cuộc đời của  người. Từ “ răng” xuất hiện dày đặc trong thơ Hàn với một   nghĩa riêng độc đáo.  Dưới con mắt của Hàn, “trăng” chuyển từ trường  nghĩa THIÊN  NHIÊN sang trường  NGƯỜI để biểu thị số phận, tình yêu, tâm hồn của  con  người.   Theo  đó,   kết  tố  cơ  sở  của  từ “trăng”  cũng  có  sự  thay  đổi     nghĩa  và  hình thức để  phù hợp với với sự  thay đổi về  nghĩa của  nó.  Ngôn  ngữ  trong  thơ  Hàn   Mặc  Tử  vì thế  được mở  rộng vượt thoát khỏi những biên độ  vốn có, tạo nên một dấu ấn lớn trên thi đàn cũng  như  trong  lòng   bạn  đọc  bấy  nay.  Tìm hiểu từ  “trăng” dưới góc nhìn của lí thuyết kết trị   đã giúp chúng ta lí giải được cách sử  dụng và lựa chọn từ  ngữ  của tác giả, đi từ  văn  bản thơ  đến  ngọn  nguồn  sâu  xa  là  cuộc  đời  con người  thi  sĩ.   Và  chính  nhờ  đó,  chúng  ta  hiểu được  vì  sao  từ  ngôn  ngữ  trong  hệ  thống  đến hoạt động hành chức (tiêu biểu là trong thi ca) lại được hiện thực hóa đa dạng, phong phú đến thế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống