Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGÔN NGỮ TRONG CA DAO TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG SÔNG NƯỚC CỬU LONG

Đậu thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Cũng như ngôn ngữ  văn chương  nói chung, ngôn ngữ   ca dao đư ợc chắt   lọc từ   lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân, đạt  đến giá trị nghệ thuật. Vận  dụng  nghệ   thuật  ngôn  từ   một  cách  nhuần nhuyễn, phù hợp với từng trạng huống cụ   thể , con người Nam Bộ , ngay từ  thời khẩn hoang, mở   cõi đã mượn văn chương để   giãi bày tình cảm  với con người và cuộc đời, nhất là giãi bày các cung bậc trong thế giới tình cảm nam nữ , từ   nhữ ng rung động   đầu đời, những nhớ   nhung, mong ngóng, nhữ ng hờn  giận, oán trách, thề  nguyền cho đến những niềm hạnh phúc đời thường khi họ   bên nhau. Ngôn ngữ  ca dao tình yêu của con người Nam Bộ thể   hiện đậm dấu ấn chủ   thể   ở   hệ   thống danh từ   định danh  sự vật,  hiện  tượng,   ở   hệ   thống  từ   loại  như danh từ  động từ , tính từ   mô tả  hoạt động lao động, cảnh sắc, cảm xúc, con người,  ở lối nói ví von, so sánh…góp phần làm giàu thêm cho kho tàng thơ ca dân gian đa  sắc màu của dân tộc Việt Nam

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống