Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yếu tố cơ bản trong gây cười bằng ngôn ngữ

Trần Trọng Nghĩa

Tóm tắt


Một số yếu tố cơ bản trong gây cười bằng ngôn ngữ 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống