Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hành động trần thuật kể qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

Nguyễn Thị Yến

Tóm tắt


Hành động trần thuật kể qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống