Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về các phiên âm chính [ɔ] và [o] trong tiếng địa phương Nghệ Tĩnh (Qua khảo sát cư dân thành phố Vinh và các vùng lân cận khác)

Phan Xuân Phồn

Tóm tắt


Về các phiên âm chính [ɔ] và [o] trong tiếng địa phương Nghệ Tĩnh (Qua khảo sát cư dân thành phố Vinh và các vùng lân cận khác)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống