Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách phiên âm chuyên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt

Trần Văn Sáng

Tóm tắt


Cách phiên âm chuyên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống