Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yếu tố giới tính trong lời khen tại các trương trình giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ với nghệ sĩ

Phạm Thị Hà

Tóm tắt


Yếu tố giới tính trong lời khen tại các trương trình giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ với nghệ sĩTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống