Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngẫm nghĩ; ngờ ngợ về nghĩa mấy chữ Nôm được phiên âm bằng phụ âm ng trong truyện Kiều

Nguyễn Khắc Bảo

Tóm tắt


Ngẫm nghĩ; ngờ ngợ về nghĩa mấy chữ Nôm được phiên âm bằng phụ âm ng trong truyện Kiều

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống