Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên kết logic trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Hương Giang

Tóm tắt


Liên kết logic trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống