Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Có một hệ thống chữ Hán của người Việt Nam (Qua trường hợp "Ức trai thi tập" của Nguyễn Trãi)

Lê Văn Toan

Tóm tắt


Có một hệ thống chữ Hán của người Việt Nam (Qua trường hợp "Ức trai thi tập" của Nguyễn Trãi)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống