Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 1+2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những yếu tố tuyến tính hoá đặc trưng nhân vật người kể, điểm nhìn và giọng điệu của diễn ngôn truyện kể (Qua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp)

Nguyễn Thị Ngân Hoa

Tóm tắt


Những yếu tố tuyến tính hoá đặc trưng nhân vật người kể, điểm nhìn và giọng điệu của diễn ngôn truyện kể (Qua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống