Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận diễn xã hội qua hội thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt-Mĩ Characters’ Discourse and Social Identity in American and Vietnamese novels

Trần Thị Ngọc Liên

Tóm tắt


Nhận diễn xã hội qua hội thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt-Mĩ Characters’ Discourse and Social Identity in American and Vietnamese novels

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống