Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Nói với con" và ngôn ngữ thơ Y Phương

Lê Thị Huệ

Tóm tắt


Lý giải và tìm kiếm những giá trị văn chương trong bài thơ "Nói với con" của nhà thơ Y Phương. Qua đó tìm hiểu ngôn ngữ thơ đặc biệt đã làm nên sức hấp dẫn cho thơ của Y Phương.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống