Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất dân gian trong ngôn từ của tác phẩm Cung oán ngâm khúc

Trần Minh Thương

Tóm tắt


Bằng việc lựa chọn thể thơ song thất lục bát, Nguyễn Gia Thiều vừa tiếp thu một cách sáng tạo từ nguồn sữa dân gian, vừa đồng thời thể hiện đây là một thể thơ phù hợp với nhiệm vụ là một thi phẩm kiệt xuất. Chất dân gian trong ngôn từ là nhịp cầu vững chắc cho tác phẩm "Cung oán ngâm khúc" đến với đông đảo độc giả Việt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống