Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc trưng thẩm mĩ của các ngữ liệu văn hóa trong truyện Kiều

Võ Minh Hải, Nguyễn Quang Linh

Tóm tắt


Bài viết cho thấy rằng ngữ liệu văn hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều chịu tác động của bối cảnh văn hóa, tư duy, tâm thức văn hóa đặc trưng thẩm mỹ của văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Dưới những tác động này, ngữ liệu đã trở thành những tín hiệu thẩm mỹ đặc thù, là những uyển ngữ, điển chương giàu sức khái quát và đậm chất triết học.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống