Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu ngôn ngữ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Dương Thanh Bình

Tóm tắt


Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Vì vậy ở bài viết này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu ngôn ngữ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư giúp người đọc hiểu thêm về nội dung tác phẩm cũng như tư tưởng tình cảm của nhà văn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống