Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện tượng lướt âm tiết "Một" khi phát âm cấu trúc "Động từ + Một + X" trong phương ngữ Bình Trị Thiên

Từ Thu Mai

Tóm tắt


Sự độc đáo trong phương ngữ Bình - Trị - Thiên đó là hiện tượng lướt âm tiết "một" khi phát âm cấu trúc"động từ + một + X". Điều này đã tạo nên nét riêng biệt so với cách phát âm của các vùng khác.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống