Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Factors affecting the efficiency of techniques of hand and foot attacks of People's Police Academy students Toàn văn   PDF
HA ANH
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Fingerprint characteristics of Ho Chi Minh City Women's football qualifying team Toàn văn   PDF
NGUYEN GAM, PHAM HANG
 
S. 4 (2018) Giải pháp chủ đạo đào tạo nguồn nhân lực cao ngành Thể dục thể thao trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Toàn văn   PDF
Phạm Đình Bẩm, Phạm Việt Hùng
 
S. 1 (2018) Giải pháp hỗ trợ vận động viên trẻ khi gặp khó khăn trong quá trình tập huấn tại trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Toàn văn   PDF
Lương Thị Ánh Ngọc
 
S. 1 (2019) Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Văn Phúc
 
S. 1 (2018) Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Văn Phúc
 
S. 6 (2018) Giải pháp nâng cao mức độ thích ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoa thể dục thể thao Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên Toàn văn   PDF
Nguyễn Huy Ánh, Hà Quang Tiến
 
S. 3 (2018) Giải pháp phát triển câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Toàn văn   PDF
Đan Thành Vinh, Vũ Thị Hoa
 
S. 3 (2018) Giải pháp phát triển phong trào tập luyện Thể dục Aerobic cấp Trung học cơ sở tại Thành phố Vinh Toàn văn   PDF
Ngô Thị Như Thơ
 
S. 2 (2019) Giới thiệu thiết bị phân tích thành phần cơ thể Inbody 520 trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao Toàn văn   PDF
Phạm Việt Hà
 
S. 2 (2018) Hội nghị khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2018 - bước phát triển trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo
 
S. 1 (2017) Hội thảo khoa học sự nghiêp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh Toàn văn   PDF
Đinh Quang Ngọc
 
S. 6 (2018) Hiện trạng công tác quản lý các điểm tập luyện Thể dục thể thao có thu phí trên địa bàn thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương
 
S. 4 (2018) Hiện trạng thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương
 
S. 4 (2018) Hiệu quả các biện pháp nâng cao tính tích cực học tập môn Tâm lý học Thể dục thể thao cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội Toàn văn   PDF
Ngô Thanh Huyền
 
S. 6 (2018) Hoạt động phong trào thể dục thể thao của người lao động trong các doanh nghiệp khối xây dựng và bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh Toàn văn   PDF
Lương Thị Ánh Ngọc, Tạ Hoàng Thiện
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Identify the basic reasons for limiting self-awareness and motivation of students of People's Security Academy during Physical Education class Toàn văn   PDF
NGUYEN THUYET, NGUYEN TRONG
 
S. 2 (2018) Khung đánh giá tác động của chính sách đến phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số Toàn văn   PDF
Nguyễn Đại Dương, Đặng Văn Dũng
 
S. 2 (2019) Kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng huấn luyện Võ thuật trong các Trường Công an nhân dân Toàn văn   PDF
Phan Đức Thắng
 
S. 5 (2019) Kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thể dục thể thao thích ứng Toàn văn   PDF
Đặng Văn Dũng
 
S. 2 (2017) Kinh nghiệm tổ chức đào tạo Bóng đá trẻ ở cộng hòa Liên Bang Đức Toàn văn   PDF
Phạm Ngọc Viễn, Vũ Ngọc Tuấn
 
S. 4 (2018) Lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng gỗ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Phạm Tuấn Dũng
 
S. 5 (2018) Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả đòn đá quay vòng sau (Baldal chagi) cho nam sinh viên chuyên sâu Takwondo năm thứ 3 Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội Toàn văn   PDF
Vũ Công Lâm, Trần Hải Thanh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Thị Nhu
 
S. 2 (2019) Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn Võ thuật công an nhân dân cho học viên Trường Đại học phòng cháy chữa cháy Toàn văn   PDF
Trịnh Văn Giáp
 
S. 6 (2018) Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam sinh viên đội tuyển Bóng đá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Toàn văn   PDF
Đào Tiến Dân
 
126 - 150 trong số 454 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>