Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Research on Swimming Pool Consumer Satisfaction and Loyalty: A casestudy of Zhangbei Civic Sports Center Swimming Pool Toàn văn   PDF
WEN CHUNG CHENG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Research to build a list of group-2 products in the field of sports Toàn văn   PDF
DAM QUOC CHINH
 
S. 5 (2019) Sôi nổi các phong trào thi đau hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019) và 58 năm Bác Hồ về thăm trường (14/12/1961-14/12/2019) Toàn văn   PDF
Gia Linh
 
S. 5 (2018) Sử dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao Toàn văn   PDF
Đồng Văn Triệu
 
S. 2 (2017) Sự biến đổi số lượng hồng cầu và hàm lượng Hemoglobin trong máu ở nữ sinh viên chạy cự ly trung bình khi tập luyện ở môi trường mô phỏng cao nguyên Toàn văn   PDF
Đỗ Trọng Thịnh
 
S. 5 (2018) Sự khác biệt về độ tuổi và trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai Toàn văn   PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh, Mai Hồng Phát
 
S. 6 (2018) Sự quan tâm của Bác Hồ về năng lực và tính tích cực công tác của cán bộ thể dục thể thao Toàn văn   PDF
Trương Quốc Uyên
 
S. 4 (2019) Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ về tuổi trẻ rèn luyện thân thể Toàn văn   PDF
Truong Quốc Uyên
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Select and apply professional physical development exercises for male athletes of Table tennis team at Hanoi University of Science and Technology Toàn văn   PDF
NGUYEN TAI
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Select measures to improve the quality of physical education classes for students of Trung Son Secondary School - Sam Son Town - Thanh Hoa Toàn văn   PDF
PHAM TOAN
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Select the professional physical-developing exercise in order to improve archivements for 1500m female runners and 3000m male runners at Tay Nguyen University Toàn văn   PDF
TRAN HUNG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting and effective-evaluating of exercises for techniques training in long jump - body lean for male student in Electric Power University Toàn văn   PDF
TRAN HOAI, NGUYEN ANH
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting physical exercises on Precor machine to develop Delta muscle group for first-year specialized students of gymnastics, Hanoi University of Sports and Physical Education Toàn văn   PDF
DANG DINH DUNG, NGUYEN CHUNG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting professional 100m running physical fitness assessment tests for third-year male students major in Athletics, Sports training department at Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
NGUYEN LONG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting professional physical development exercises for male students of Applied Martial Arts team of People's Security Academy Toàn văn   PDF
NGO HA, LE MANH
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting some techniques development exercises for female athletes of the Volleyball Team at Pham Van Dong University - Quang Ngai Toàn văn   PDF
NGUYEN CANG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selecting supplementary professional exercises to facilitate vaulting gymnastics technique for second-year specialized students in physical training of Hanoi University of Sports and Physical Education Toàn văn   PDF
DANG DUNG, NGUYEN LAM
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selection and application of exercises to improve the efficiency of shooting with the instep area for male students of the Hung Yen University of Technology and Education Toàn văn   PDF
VU ANH, NGUYEN DUNG,...
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selection and proposal of solutions to improve university enrollment efficiency in Sports Training at Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
NGUYEN TRAI
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selection of criteria as a base for constructing the armed swimming program forPeople’s Police Academy’s students Toàn văn   PDF
TRAN HANG, NGUYEN TOAN
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Selection of measures to improve quality of extra-curricular sports activities for students at Hong Duc University Toàn văn   PDF
NGUYEN QUYEN
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Situation and factors affecting extra-curricular sports by students at Thai Nguyen University of Technology Toàn văn   PDF
VU KHIEM, VU HOA
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Situation evaluation of the article posted on the Vietnamese sports e-newspaper in 2017 Toàn văn   PDF
NGO HUONG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Situation of competitive psychology characteristics of athletes in National Weightlifting Team Toàn văn   PDF
DINH NGOC
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Situation of effectiveness of hand techniquepracticaltraining for Badminton students of Physical Education Department at Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
NGUYEN THACH
 
226 - 250 trong số 454 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>