Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng bài tập vận động trị liệu điều trị hội chứng vai gáy cho cán bộ văn phòng tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trương Đức Thăng

Toàn văn: PDF