Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng biện pháp nâng cao định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Lê Cảnh Khôi, Ngô Thị Thanh Xuân

Toàn văn: PDF