Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm phân tích kỹ - chiến thuật trong thi đấu của nam sinh viên Đội tuyển Bóng bàn Trường ĐH sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Tô Tiến Thành

Toàn văn: PDF