S. 04(44) (2017)

Chuyên san Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết

Interactive learning and competency based learning in B-learning Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Dũng 5
Helping learners attain the standard-based proficiency level: perspectives of EFL teachers and students at Hue University of Agriculture and Forestry Tóm tắt PDF
Trương Viên, Đặng Ngọc Thi Giang 13
Integrating service learning activities into the English major undergraduate curriculum at Hue University of Foreign Languages Tóm tắt PDF
Trương Bạch Lê, Đặng Thị Cẩm Tú, Hồ Thị Thùy Trang 25
Students’ strategies in learning English specialized vocabulary Tóm tắt PDF
Lê Phạm Hoài Hương, Thạch Thị Hải Huyền 35
Thực trạng việc sử dụng các biện pháp phát triển tư duy về số và định lượng cho trẻ mẫu giáo lớn tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Diễm Phương 44
Sử dụng phần mềm Macromedia Flash trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đồ họa trực tuyến học phần kiến trúc máy tính Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khánh 52
Đề xuất quy trình dạy học thực hành Tin học đại cương dựa trên mô hình B-learning Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Dũng, Lê Thị Mỹ Nương 63
Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn tiếng Việt Tóm tắt PDF
Trần Thị Tú Anh, Trịnh Thị Thúy 72
Năng lực thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở các trường trung học cơ sở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Liêm, Trần Thị Tú Anh 82
Nâng cao chất lượng quản lý công tác thi đua, khen thưởng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Tóm tắt PDF
Nguyễn Long Tuấn, Trần Văn Hiếu 90
Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hoa Lý, Trần Văn Hiếu 99
Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Thị Kim Thảo 108
Biện pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Hồ Quang Chính 118
Trò chơi tạo hình kích thích khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Tóm tắt PDF
Lê Văn Huy 127
Gánh nặng từ vựng trong giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Chi, Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh 136