Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 02(46) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cổ mẫu trong sáng tác của trường thơ loạn

Chu Lê Phương

Tóm tắt


Tóm tắt: Trường thơ Loạn xuất hiện năm 1937 ở đất Bình Định, là sự tập hợp một số thi sĩ Thơ mới đã nổi danh với mong muốn tìm hướng cách tân cho chính phong trào Thơ mới. Các thi sĩ của trường thơ đã có sự chuyển đổi trong cảm hứng sáng tạo, kiến tạo thế giới hình tượng, tái hiện và tái tạo c mẫu, tạo nên những vần thơ khác thường, huyền ảo và kì dị. Trong đó, trăng – hồn – máu được xem là những cổ mẫu tiêu biểu, mở ra con đường đi sâu vào thế giới tinh thần, vô thức, tiềm thức trong sự sáng tạo và cắt nghĩa thế giới của các thi sĩ. Tìm hiểu cổ mẫu trong thơ Loạn sẽ góp phần khẳng định giá trị độc đáo đồng thời củng cố vị trí của trường thơ giữa bối cảnh hiện đại hóa thơ ca Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Từ khóa: Thơ mới, Trường thơ Loạn, thơ Loạn, cổ mẫu, trăng – hồn – máu.


Toàn văn: PDF